Eleftersyn

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg. Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang el installationerne er funktionsdygtige og lovlige. Dette udfører Com EL med henvisning til sikkerhedsstyrelsens regler.